RCF evenementen kalender

Geen evenement in de kalender
ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Toerclub Yara Sluiskil B.V. huishoudelijk reglement

ARTIKEL 1
Medewerkers van Yara Sluiskil zoals actieven, vroegpensioeners, gepensioneerden en huisgenoten kunnen lid worden van Toerclub (T.C.) YARA. Alle leden zijn verplicht de officiële clubkleding aan te schaffen.


ARTIKEL 2
Nieuwe leden dienen zich schriftelijk vóór 1 oktober aan te melden bij de secretaris en tevens voor die datum hun contributie en inschrijfgeld ad. € 5,00 administratiekosten te hebben voldaan.  Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld. De contributie vanaf seizoen 2013/2014 is €45,00. De contributie voor het daarop volgende jaar dient men te voldoen vóór 1 oktober van het lopende jaar door overmaking op bankrekening nr. NL96 RABO 0392429772. Nieuwe leden die zich na 1 oktober opgeven, worden voor het komende seizoen niet meer aangemeld bij de NTFU, maar voor het seizoen daarop volgend. Deze regel is ook van toepassing voor het verkrijgen van clubkleding.
Het niet tijdig voldoen van de contributie betekent automatische uitschrijving als lid van T.C. YARA.


ARTIKEL 3
a. Voor nieuwe leden geldt:  Aanschaf complete outfit voor een bedrag van maximaal €350,00 excl. BTW (=425 incl. BTW)(shirt korte mouwen en korte broek, rest vrij besteedbaar in de webshop). Borg kleding voor nieuwe leden bedraagt €300 euro Dit bedrag dient te zijn overgemaakt op hiervoor genoemde bankrekening vóór de uitreiking van de kleding. 

b. Na het behalen van 12 punten voor dagdienstmedewerkers, gepensioneerden, vroeg-gepensioneerden en huisgenoten zal aan het eind van het jaar de helft van dit bedrag (borg) terugbetaald worden en de andere helft het daarop volgende jaar, weer na het behalen van 12 punten. Ploegendienstmedewerkers dienen 11 punten per jaar te behalen terugbetaling is conform de dagdienstmedewerkers. 

c. Na twee jaar vervalt het recht op terugbetaling voor zowel dag- als ploegenmedewerkers.

d. Leden welke in het laatste jaar van bestaande kleding set lid worden, hebben twee jaar de tijd de benodigde 50 punten (= 100% korting) te verzamelen, dat wil dus zeggen laatste jaar van de 'oude' kleding set en eerste jaar van de 'nieuwe' kleding set. Er is dan nog vier jaar over om de nieuwe 100% korting op te bouwen voor de volgende kleding set. lukt het niet de benodigde 50 punten voor de oude set te halen, zal het openstaande percentage betaald dienen te worden*. 

*(in uitzonderlijke gevallen kan het bestuur passend beslissen)

Voorbeeld: iemand wordt lid in 2018 (laatste jaar bestaande kleding set). In 2018 en 2019 dient men 50 punten te behalen om recht te hebben op de gratis kleding set van 2019. Volgende kleding set is 2024. Men heeft dan nog 2022 en 2023 om te sparen tot 50 punten (= 100% korting)


ARTIKEL 4
Het bestuur probeert banden in bulk aan te schaffen, waardoor het mogelijk is deze tegen sterk gereduceerde prijs te verkopen aan leden. Voor de jaarlijkse aanschaf van een nieuwe kleding set dient men punten te verzamelen. Per verzameld punt krijgt men 2% korting, met een maximum van 100% op de aanschafprijs. Men kan dus maximaal gedurende vijf jaar punten verzamelen (m.u.v. artikel 3d). De eerstvolgende aanschaf zal plaatsvinden in 2024.


ARTIKEL 5

De toekenning van de punten is als volgt:

a. Er worden 2 punten toegekend bij deelname aan:

  •     de toertochten die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
  •     de vrije toertochten en die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
  •     de gezamenlijke clubritten die in de clubkalender van TC YARA zijn opgenomen.
  •     beide dagdelen tijdens de Vikingdag, met TC Yara ritten, krijgt men een extra punt.(dus totaal 3 punten).

b. Onder voorwaarde dat deze worden meegereden in clubverband en in de clubkleding.

c. Indien men individueel of niet in de clubkleding een rit rijdt, die in de clubkalender van TC YARA is opgenomen, wordt 1 punt toegekend, hiervoor dient men wel een afgestempeld boekje te kunnen overleggen. Dit geldt enkel indien de rit op dezelfde dag gereden wordt. Dit geldt tevens voor de op die dag georganiseerde SR van die vereniging.

d. Voor deelname aan sterritten voor de sterrittencompetitie voor TC YARA en de sterritten die door TC YARA worden georganiseerd wordt 1 punt toegekend. Onder voorwaarde dat deze worden meegereden in clubkleding of neutrale kleding.

e. Per 5 gereden sterritten voor de sterrittencompetitie krijgt men 1 punt extra, dus na deelname aan 21 sterritten kan men 25 punten behalen.


ARTIKEL 6
Bij alle ritten die gereden worden in clubverband is het dragen van een goedgekeurde fietshelm verplicht. Vanuit TC Yara bieden we leden éénmaal in de vijf jaar een nieuwe helm aan tegen zeer beperkte eigen bijdrage. Indien men niet van deze aanbieding gebruik wil maken kan ieder lid éénmaal in de vijf jaar aanspraak maken op de €20 euro subsidie bij aanschaf van een nieuwe helm (na overleg van aankoopbon). Schade aan materiaal en/of kleding wordt niet door TC YARA vergoed.


ARTIKEL 7
Voor het plaatsen en weer ophalen van pijlen t.b.v. de VTT TC YARA en de Vikingdag en voor het begeleiden van een lange toertocht wordt een kilometervergoeding betaald. Het rijden naar een startplaats en terug komt voor eigen rekening van de deelnemer(s).


ARTIKEL 8

Leden, die door omstandigheden geen ritten kunnen rijden dienen dit tijdig kenbaar te maken bij het bestuur.

Eventueel kan je dan assisteren bij het stempelen, uitzetten of begeleiden van ritten, om toch aan voldoende punten te komen. Per activiteit/rit kun je de punten verdienen die per rit/tocht zijn aangegeven.

  •    Voor het uitzetten, stempelen e.d. van onze VTT in april zijn er meerdere nodig.
  •    Bij onze rit naar Geraardsbergen 2 begeleiders.
  •    Bij onze rit voor de STRC zijn er 4 stempelaars nodig.

Indien je hiervan gebruik wilt maken dien je dat tijdig, 2 weken vooraf, aan de secretaris door te geven.

Indien men ook hier geen gebruik van kan/wil maken zal men slapend lid kunnen blijven. (zie ook artikel 10)


ARTIKEL 9
Het is geenszins de bedoeling om kleding voor familieleden of kennissen aan te gaan schaffen, omdat we dan gaan fungeren als kledingmagazijn. Controle hierop is eenvoudig: zodra we mensen zien die geen lid zijn van de club en toch TC-Yara kleding hebben, wordt wordt in dat geval direct gestopt met het bieden van deze service.


ARTIKEL 10
Opzegging van lidmaatschap dient via mail aan het secretariaat te gebeuren. Daarna is het niet mogelijk om binnen 1 jaar weer lid te worden. Indien een actief TC Yara-lid, door omstandigheden, niet meer kan deelnemen aan fietstochten kan hij / zij slapend lid blijven. De desbetreffende persoon wordt dan niet meer als NTFU lid ingeschreven en is dan niet meer verzekerd.


ARTIKEL 11
Bij een lidmaatschap van 25, 35 of 45 jaar van TC Yara dient men in het desbetreffende jaar geen contributie te betalen.


ARTIKEL 12
Om gebruik te kunnen maken van de diverse vergoedingen, op basis van de punten, dient men het toerfiets boekje, aan het einde van het seizoen ter inzage aan te bieden. Voor ritten die niet in clubverband gereden zijn en waarvoor je toch recht, denkt te hebben, op 1 punt dient men altijd zijn toerfietsboekje te overleggen aan het bestuur.


Voorgelegd en goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering op 9 maart 2022

                                                                                                                               Bestuur T.C. Yara